ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ

ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເຕັກໂນໂລຊີລະດັບສູງ

 

ດາວໂຫຼດກາໝາຍ
ວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາ DE