ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຫ້ອງການ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ,

ສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່: ບ້ານ ສີສະເກດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ຖະໜົນໄກສອນພົມວິຫານ

ເບີໂທ: 021 215 877

 

 

ຄວາມໝາຍຂອງ ກາໝາຍ ກຕສ (LOGO)
ເຟສບຸກ
ວິໄສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 10 ປີ (2016-2025)