ກອງປະຊຸມຄະນະເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສດິຈິຕອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 01 ປະຈຳປີ 2023 ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

11/04/2023

ກອງປະຊຸມຄະນະເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສດິຈິຕອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການດັດສົມໂທລະຄົມ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 01 ປະຈຳປີ 2023  ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ

     ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ທ່ານ ນ. ພາວັນນາ ດວງບຸບຜາ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກຕສ) ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄະນະເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສດິຈິຕອນ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສດັດສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ ອາຊຽນ ຄັ້ງທີ 01 ປະຈຳປີ 2023 (The 1st ASEAN Digital Senior OfficialsMeeting and ASEAN Telecommunications RegulatorsCouncil LeadersRetreat of 2023 (ADGSOM-ATRC)) ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ຈາກາຕາ, ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຂອງປະເທດ ບຣູໄນດາລຸດສະລາມ.

        ກອງເລຂາອາຊຽນໄດ້ລາຍງານ ແລະ ທົບທວນຄືນ ການຜັນຂະຫຍາຍແຜນແມ່ບົດດິຈິຕອນອາຊຽນ 2025 (ADM2025) ກາງສະໄໝ ທີ່ລວມມີກິດຈະກຳຂອງ ກຕສ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຊັ່ນ: ‘‘ການປັບປ່ຽນນະໂຍບາຍດິຈິຕອນສຳລັບການຟື້ນຕົວຫຼັງ Covid-19: ບົດລາຍງານເພື່ອພັດທະນາຊຸດຄໍາແນະນຳທີ່ເປັນບູລິມະສິດສຳລັບການພັດທະນາເສດຖະກິດໂດຍໃຊ້ນະໂຍບາຍດິຈິຕອນ”

         ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ໄດ້ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າບັນດາກິດຈະກຳ ໃນສົກປີ 2023, ມີທັງໝົດ 13 ກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ ໃນກອງປະຊຸມ ADGMIN ຄັ້ງທີ 03 ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2023 ທີ່ຜ່ານມາ. ຊຶ່ງໃນນັ້ນ, ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບ 02 ກິດຈະກຳ ເຊັ່ນ: Œ “ການປະເມີນຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານໄອຊີທີ  ແລະ ທັກສະດ້ານດິຈິຕອນ ແລະ ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາ ໃນຂະແໜງໄອຊີທີອາຊຽນ: ການກໍານົດທາງເລືອກນະໂຍບາຍ ເພື່ອປັບປຸງການດຶງດູດການລົງທຶນ" (ໂດຍໄດ້ມີການສະເໜີພິຈາລະນາໃຫ້ເປັນໜຶ່ງໃນຫົວຂໍ້ທີ່ຈະປະກອບສ່ວນໃນການຜັນຂະຫຍາຍແຜນບູລິມະສິດ ພາຍໃຕ້ເສົາຄໍ້າເສດຖະກິດອາຊຽນ (PEDs) ຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໄລຍະການເປັນປະທານອາຊຽນ ໃນປີ 2024) ແລະ  “ການລະບຸຕົວຕົນດິຈິຕອນໃນອາຊຽນ - ການສຶກສາພື້ນຖານກ່ຽວກັບວິທີທີ່ອາຊຽນ ໝູນໃຊ້ການອອກບັດປະຈຳຕົວເປັນດິຈິຕອນ”.

         ພ້ອມນີ້, ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືບັນດາບົດສະເໜີກິດຈະກຳອາຊຽນ ສົກປີ 2024 ຊຶ່ງມີທັງໝົດ 11 ກິດຈະກຳ. ໃນນັ້ນ, ສປປ ລາວ ໄດ້ສະເໜີ 01 ກິດຈະກຳ ຫົວຂໍ້ ‘‘ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົວຂັບເຄື່ອນດິຈິຕອນຂອງການລົງທຶນ ເຂົ້າໃນອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດ ແລະ ການບໍລິການຂອງອາຊຽນ’’ ຊຶ່ງຫົວຂໍ້ນີ້ ຈະໄດ້ສະເໜີ ເຂົ້າເປັນໜຶ່ງໃນເນື້ອໃນສຳຄັນເພື່ອລາຍງານໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີດິຈິຕອນອາຊຽນ 2024 ທີ່ສິງກະໂປ, ພ້ອມກັນນັ້ນ ກໍໄດ້ສະເໜີໃນກອງປະຊຸມເພື່ອພິຈາລະນາເປັນຫົວຂໍ້ວຽກຈຸດສຸມ ໃນໄລຍະທີ່ລາວຈະເປັນປະທານໃນສົກປີ 2024-2025. ກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການສືບຕໍ່ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ອາຊຽນ - ສປ.ຈີນ ວ່າດ້ວຍ ການຮ່ວມມືດິຈີຕອນ/ໄອຊີທີ ສຳລັບສົກປີ 2023-2028 ຊຶ່ງຈະໝົດກໍານົດໃນເດືອນ ພະຈິກ 2023 ແລະ ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງ ອາຊຽນ - ສະຫະພາບໂທລະຄົມມະນາຄົມສາກົນ (ITU) ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືດ້ານການພັດທະນາໄອຊີທີ.

          ຂ່າວໂດຍ:    ພະແນກອາຊຽນ, ຫ້ອງການກະຊວງ.      

 

ຄວາມໝາຍຂອງ ກາໝາຍ ກຕສ (LOGO)
ເຟສບຸກ
ວິໄສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 10 ປີ (2016-2025)