ກອງປະຊຸມທາງໄກ ຂອງຄະນະສ້າງແຜນຍຸດທະສາດວຽກງານ APT ສຳລັບສົກປິ 2024-2026 ຄັ້ງທີ 1

27/04/2023

ກອງປະຊຸມທາງໄກ ຂອງຄະນະສ້າງແຜນຍຸດທະສາດວຽກງານ APT ສຳລັບສົກປິ 2024-2026 ຄັ້ງທີ 1

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 11-12 ເມສາ 2023 ຜ່ານມານີ້, ທ່ານ ນາງ ພາວັນນາ ດວງບຸບຜາ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ (ກຕສ) ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມທາງໄກ ຂອງຄະນະສ້າງແຜນຍຸດທະສາດວຽກງານ Asia-Pacific Telecommunity (APT) ສຳລັບສົກປິ 2024-2026 ຄັ້ງທີ 1 (The 1st Meeting of the Correspondence Group for the Strategic Plan of the APT for 2024-2026 (CGSP-1)), ຊຶ່ງມີບັນ​ດາ​ກົມ​/ທຽບ​ເທົ່າ ພາຍໃນ ​ກຕສ ເຂົ້າຮ່ວມຟັງ ແລະ ມີຄໍາເຫັນ ໃນນາມຕາງຫນ້າ ກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ສປປ ລາວ ໃນວຽກງານ ເຕັກໂນໂລຊີ, ການສື່ສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກໍຄືວຽກໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ດິຈິຕອນ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ມີ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມທັງໝົດ 121 ທ່ານ, ຈາກ 24 ປະ​ເທດ​ ສະ​ມາ​ຊິກຂອງອົງການ APT ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອປືກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນຄໍາເຫັນກ່ຽວກັບຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດເບື້ອງຕົ້ນຂອງອົງການ APT ສໍາລັບໄລຍະປີ 2024-2026, ລວມທັງບັນດາເອກະສານປະກອບຂອງປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ແນວທາງການຜັນຂະຫຍາຍຮ່າງແຜນຍຸດທະສາດ APT, ຊຶ່່ງຈະຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກອົງການ APT ສໍາລັບການປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ຄໍາແນະນໍາເພີ່ມຕື່ມ ເພື່ອສືບຕໍ່ປຶກສາຫາລືໃນກອງປະຊຸມຂອງຄະນະ ຄັ້ງທີ 2 (CGSP-2) ທີ່ຈະໄຂຂຶ້ນ ໃນວັນທ 03 ພຶດສະພາ 2023 ແລະ ເພື່ອສະເໜີຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງອົງການ APT ໃນເດືອນພະຈິກ 2023. ຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວຈະເປັນບ່ອນອີງ ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ ແລະ ສະມາຊິກໃນຂົງເຂດ ອາຊີ-ປາຊີຟິກ ອີງໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນວຽກໃນສົກປີ 2024-2026 ຮ່ວມກັນ.

ຂ່າວ: ພະແນກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ຫ້ອງການ.

ພາບ: ພະແນກປະຊາສໍາພັນ.

 

ຄວາມໝາຍຂອງ ກາໝາຍ ກຕສ (LOGO)
ເຟສບຸກ
ວິໄສທັດ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການ 10 ປີ (2016-2025)